StatusDalo.com

best whatsapp status ever

Category: marathi status

attitude status for whatsapp in marathi

attitude status for WhatsApp in Marathi

attitude status for WhatsApp in Marathi माझी वागणूक प्रत्येकाशी, चांगली आणि सन्मानीय आहे पण, मी तेव्हाच बदलतो, जेव्हा समोरचा बदलतो. 👨स्वत:ची तुलना कुणाशीच करु नका❌ 😡😡#आपल्यापेक्क्षा भारी कोणीच नाही😡😡 👉👑असं समजुन जगायचं👑👈 👊🏻👊🏻#प्रयत्न करायचे तर अशे करा👊🏻👊🏻 ☝🏻☝🏻कि,#अपयश तुमच्या पुढे झुकलं पाहीजे🙇🏼‍♂🙇🏼‍♂ 😡😡#जास्त काही नकोय फक्त ज्या माना माझ्या विरुद्ध उठल्या होत्या😡😡 😔😔त्या झुकल्या पाहीजेत😔😔 […]

StatusDalo.com © 2019